Rutavdrag

Vi följer aktuella anvisningar gällande Covid-19
Er och vår trygghet

Såsom privatkund är man ofta berättigad till RUT-avdrag om 50% av arbetskostnaden. RUT gäller ej för transporter till återvinning, auktionsverk, möbelsnickare, tapetserare eller internflyttning. Intyg kan beställas/visas genom skatteverket.se.

50% RUT

Om du letar efter flyttmaterial så kan du med lätthet vända dig till oss. Vi säljer packningspapper/makulatur samt flyttlådor. Vi kan köpa tillbaka flyttlådorna efter avslutad flytt till ett överenskommet pris.