Historik

Vi har lång erfarenhet inom flytt och kan garantera att vi levererar en flytt i toppklass
Dit du vill, när du vill och hur du vill

Begär offert

Vi flyttar för dig, dit du vill
Lokalt inom staden
Inrikes inom landet
Utrikes Europa & Världen

Vad kostar det?

Timtaxa debiteras för lokalflyttningar upp till 10 mil från orten. Kilometerkostnad tillkommer efter 80 körda kilometer.
Fast pris kan överenskommas efter av oss företagen besiktning av ert bohag. För övriga uppdrag lämnas fast pris mot offert.